σειρά ηλεκτρονικών μονάδων ελέγχου-zavoli

Η εταιρία ZAVOLI, η κορυφαία εταιρία παραγωγής Συστημάτων Αεριοκίνησης (Υγραεριοκίνηση & Φυσικό Αέριο Κίνησης) στην παγκόσμια αγορά, προσφέρει μια τεράστια γκάμα Ηλεκτρονικών Μονάδων Ελέγχου (ECU / Εγκέφαλοι) Αεριοκίνησης, για να καλύπτει πλήρως τις απαιτήσεις μετατροπής των περισσοτέρων οχημάτων.

Η σειρά ECU – Εγκεφάλων της ZAVOLI αποτελείται επιγραμματικά:

Σειρά Εγκεφάλων Bora S32 / S64

Οι Εγκέφαλοι της σειράς Bora S32 & Bora S64 απευθύνονται σε ατμοσφαιρικούς ή υπερτροφοδούμενους Κινητήρες Έμμεσου Ψεκασμού (MultiPoint – Turbocharge Injection) και καλύπτουν πλήρως και καθολικά τις απαιτήσεις λειτουργίας του.

Σε όλο το φάσμα λειτουργίας του Κινητήρα, ο Κινητήρας λειτουργεί στο αέριο με τις ίδιες προδιαγραφές λειτουργίας που λειτουργεί και στη βενζίνη. Απόλυτα ταυτισμένες επιδόσεις, σε όλο το φάσμα λειτουργίας των στροφών και των φορτίων του Κινητήρα. Για 3cyl, 4cyl, 5cyl, 6cyl και 8cyl Κινητήρες.

Σειρά Εγκεφάλων Bora Dual-Jet

Η σειρά Εγκεφάλων Bora Dual-Jet, απευθύνεται στους Κινητήρες τεχνολογίας Dual-Jet (2 μπεκ ανά κύλινδρο), και καλύπτει πλήρως τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των συγκεκριμένων Κινητήρων.

Η καινοτομία της σειράς Bora Dual-Jet βρίσκεται στο ότι πλέον δεν απαιτείται η χρήση ειδικών emulatore – o εξειδικευμένος ECU καλύπτει καθολικά τις συνθήκες λειτουργίας των Κινητήρων τεχνολογίας Dual-Jet. Για 3cyl & 4cyl Κινητήρες τεχνολογίας Dual-Jet.

 

Σειρά Εγκεφάλων Alisei Direct

Η σειρά Εγκεφάλων Alisei Direct υπήρξε η πρώτη σειρά Εγκεφάλων στην παγκόσμια αγορά Αεριοκίνησης για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες (Direct Engine).

Η σχεδίαση των ECU της σειράς Alisei Direct βασίζεται σε μια φυσική δομή λογισμικού μοντέλου, βοηθώντας στον υπολογισμό των χρόνων ψεκασμού αερίου και στη βελτιστοποίηση της τιμής τους υπό οποιεσδήποτε συνθήκες λειτουργίας του κινητήρα. Για Κινητήρες Direct 4cyl, 6cyl & 8cyl.

 

Σειρά Εγκεφάλων Bora Direct

Η νέα σειρά εγκεφάλων για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες, βασισμένη στα κύρια χαρακτηριστικά της προηγούμενης σειράς (Alisei Direct) αλλά με όλα τα καινοτόμα χαρακτηριστικά των σύγχρονων Εγκεφάλων Bora, η σειρά Bora Direct εκτινάζει την τεχνολογία μετατροπής σε Αεριοκίνηση για Άμεσου Ψεκασμού Κινητήρες στο μέλλον.

Οι καινοτομίες των παραμέτρων των Εγκεφάλων της σειράς Bora Direct, βελτιώνει τόσο την απόδοση (απόλυτη ταύτιση με τον εργοστασιακό Εγκέφαλο της βενζίνης) όσο και την κατανάλωση τόσο του Αερίου όσο και των προσθηκών βενζίνης. Για αυτό το λόγο, για την δυνατότητα μετατροπής ενός Κινητήρα Άμεσου Ψεκασμού με το σύστημα Bora Direct, δεν απαιτείται μόνο η συμβατότητα του Κωδικού Κινητήρα (όπως στη σειρά Alisei Direct) αλλά και η συμβατότητα του MED του εγκεφάλου της Βενζίνης. Για 3cyl, 4cyl, 5cyl, 6cyl & 8cyl Κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού.

 

Σειρά Εγκεφάλων Bora Advance

Η νέα σειρά Εγκεφάλων απευθύνεται σε κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού Τεχνολογίας DI & DI-MPI. Η Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου (Εγκέφαλος) διαθέτει ενσωματωμένη προσομοίωση των εγχυτήρων DI και επιτυγχάνεται πλήρης λειτουργία limp-home.

Η σειρά Εγκεφάλων Bora Advance καλύπτει την μεγαλύτερη γκάμα στη παγκόσμια αγορά Αεριοκίνησης για κινητήρες Άμεσου Ψεκασμού Τεχνολογίας DI & DI-MPI, επιτυγχάνοντας παράλληλα και μείωση της κατανάλωσης των προσθηκών βενζίνης 5% (σε ιδιαίτερες συνθήκες οδήγησης). Για Κινητήρες 3cyl, 4cyl, 6cyl & 8cyl τεχνολογίας DI και DI-MPI.