Ζήτα προσφορά

Δηλώνω ότι είμαι ενήλικος, ότι έλαβα πλήρη γνώση των όρων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων όπως αυτοί αποτυπώνονται στην πολιτική απορρήτου και προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον ιστότοπο της εταιρίας https://www.gastheodorou-peiraias.gr και ότι ελευθέρα συμφωνώ να χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά μου δεδομένα από την εταιρία για τους παραπάνω σκοπούς:
Διαβάστε Την Πολιτική Απορρήτου Και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα https://www.gastheodorou-peiraias.gr